Term of Service | About Us | Get in Touch
Special Promo
Home » Product » Basix USB C Ethernet USB C To HDMI 4 K + Gigabit Ethernet (RJ45 Cổng) + USB 3.0 Loại C Hợp đầu USB C Bộ Chia cho Macbook

Basix USB C Ethernet USB C To HDMI 4 K + Gigabit Ethernet (RJ45 Cổng) + USB 3.0 Loại C Hợp đầu USB C Bộ Chia cho Macbook

Basix USB C Ethernet USB C To HDMI 4 K + Gigabit Ethernet (RJ45 Cổng) + USB 3.0 Loại C Hợp đầu USB C Bộ Chia cho Macbook

(Rating : 5.0 from 2 Review)

US $ 24.38 US $ 19.50 20% OFF

GET THE LATEST PROMO & PRICE
for this product

Or you can click this button :

PRODUCT DETAIL

Details about product Basix USB C Ethernet USB C To HDMI 4 K + Gigabit Ethernet (RJ45 Cổng) + USB 3.0 Loại C Hợp đầu USB C Bộ Chia cho Macbook are here :

Basix USB C Ethernet USB C To HDMI 4 K + Gigabit Ethernet (RJ45 Cổng) + USB 3.0 Loại C Hợp đầu USB C Bộ Chia cho Macbook,Mua từ người bán ở Trung Quốc và trên toàn thế giới. Tận hưởng gửi hàng miễn phí, khuyến mãi trong thời gian giới hạn, trả hàng dễ dàng và bảo vệ người mua! Tận hưởng giao hàng miễn phí ✓Free trên toàn thế giới! ✓Giá bán hạn chế


Image gallery :

Image 1 - Basix USB C Ethernet USB C To HDMI 4 K + Gigabit Ethernet (RJ45 Cổng) + USB 3.0 Loại C Hợp đầu USB C Bộ Chia cho Macbook Image 2 - Basix USB C Ethernet USB C To HDMI 4 K + Gigabit Ethernet (RJ45 Cổng) + USB 3.0 Loại C Hợp đầu USB C Bộ Chia cho Macbook Image 3 - Basix USB C Ethernet USB C To HDMI 4 K + Gigabit Ethernet (RJ45 Cổng) + USB 3.0 Loại C Hợp đầu USB C Bộ Chia cho Macbook Image 4 - Basix USB C Ethernet USB C To HDMI 4 K + Gigabit Ethernet (RJ45 Cổng) + USB 3.0 Loại C Hợp đầu USB C Bộ Chia cho Macbook Image 5 - Basix USB C Ethernet USB C To HDMI 4 K + Gigabit Ethernet (RJ45 Cổng) + USB 3.0 Loại C Hợp đầu USB C Bộ Chia cho Macbook Image 5 - Basix USB C Ethernet USB C To HDMI 4 K + Gigabit Ethernet (RJ45 Cổng) + USB 3.0 Loại C Hợp đầu USB C Bộ Chia cho Macbook

Other Products :

US $19.50